ขนาดกระดานมาตรฐาน

กระดานชนิดแขวนหู 30x40 cm.
  40x60 cm.
  60x80 cm.
  60x90 cm.
  80x120 cm.
  90x120 cm.
  90x150 cm.
  90x180 cm.
  120x120 cm.
  120x150 cm.
  120x180 cm.
  120x210 cm.
  120x240 cm.
กระดานชนิดขาตั้ง 60x80 cm.
  60x90 cm.
  80x120 cm.
  90x120 cm.
  90x150 cm.
  90x180 cm.
  120x120 cm.
  120x150 cm.
  120x180 cm.
  120x210 cm.
  120x240 cm.
กระดานชนิดฟลิปชาร์จ 60x60 cm.
  60x80 cm.
  80x100 cm.
กระดานชนิดสั่งทำพิเศษ Free Size

Visitors: 26,176